Gõ tiếng Việt trên Skype – Ubuntu 18.04

Cài đặt bộ gõ tiếng Việt

Step 1. Gỡ bộ cài ibus mặc định trên ubuntu

sudo apt-get purge ibus*

Step 2. Cài bộ gõ tiếng Việt ibus-unikey:

sudo apt-get install ibus-unikey

Step 3. Open [Settings] -> [Region & Language] -> [Input Sources]
Bấm [ + ] để thêm 1 input source

Ở cửa sổ [ Add an Inpupt Source ]
Tìm kiếm ngôn ngữ là “Vietnamese (Unikey)” -> Bấm “Add”

Khởi động lại máy

Dùng tổ hợp phím Windows + Space để chuyển đổi kiểu gõ giữa en và vi

Cài đặt Skype trên Ubuntu

Step 1. Lên trang chủ của Skype download gói cài đặt .deb
https://www.skype.com/en/get-skype/

Step 2. Navigate to Downloads folder

Cd ~/Downloads

Step 3. Install

sudo dpkg -i skype*.deb

Step 4. Nếu kết thúc cài đặt báo lỗi gói:

dpkg: dependency problems prevent configuration of skypeforlinux:
.
.
dpkg: error processing package skypeforlinux (--install):
.
.
Errors were encountered while processing:
skypeforlinux

To Fix: Run lệnh sau để tự động cài các gòi dependency còn thiếu

sudo apt-get -f install

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *